یکشنبه 27 خرداد 1403  

معرفی

معرفی واحد بیماری های خاص.

واحد بیماری های خاص به عنوان یکی ازواحدهای زیرمجموعه مدیریت درمان وظیفه ساماندهی، نظارت و هماهنگی فرآیندهای ارائه خدمات درمانی به بیماران خاص که شامل بیماران دیالیزی، تالاسمی، هموفیلی، ام اس و پیونداعضا می باشد را به عهده دارد، این واحد در سال 1391 شروع به کار نمود.

بیماری های خاص به جمعی از بیماری ها اطلاق می شود که صعب العلاج بوده، نیاز به درمان مادام العمر دارد و لازم است که تحت مراقبت های خاص باشد لذا در همین راستا لزوم حمایت همه جانبه را می طلبد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیماران با نارسائی مزمن کلیه، همودیالیز، دیالیز صفاقی، هموفیلی، تالاسمی، بیماران پیوند شده و ام اس را به عنوان بیماری های خاص تعریف کرده است.

 بیماران خاص بر اساس دستوالعمل ویژه ابلاغی از سوی وزارت محترم متبوعه در مراکز دولتی، دانشگاهی و با پوشش بیمه ای خاص از امکانات تشخیصی، درمانی مراکز مربوطه و با فرانشیز رایگان خدمات دریافت می نمایند. با عنایت به اهمیت توزیع مناسب داروهای ویژه علی الخصوص داروهای مورد مصرف در بیماران خاص و پیوند اعضاء که اغلب داروهای گران قیمت بوده و با اختصاص اعتبارات ارزی و ریالی قابل توجهی همراه می باشد و نظر به ضرورت حصول اطمینان از دسترسی بیماران نیازمند واقعی به داروها و کنترل سوء استفاده های احتمالی، سامانه حواله الکترونیک  راه اندازی گردیده است که از اسفند ماه 98 کلیه بیماران فعال نیازمند داروهای خاص پس از مراجعه به معاونت درمان و تحویل مدارک و مستندات بیماری و اخذ تائیدیه از پزشک معالج مشخصات آنان در سامانه ثبت و حواله دارویی با توجه به نزدیکی به محل سکونت بیماران  صادر می گردد.

 لازم به ذکر است سامانه مدیریت بیماری های نادر (تغییر نام حواله الکترونیک)با حذف حواله های  کاغذی در معاونت درمان و تحویل دارودرمحل داروخانه های  عرضه کننده منتخب که یک چرخه کنترل شده می باشد به توزیع مناسب  و دسترسی آسان بیماران به داروهای خاص کمک شایانی نموده است
 
دانشگاه علوم پرشکی آبادان